Honoraria

Elyana

Honoraria

Honoraria

  1. Vastgelegde Tarieven: De tarieven voor de diensten van geconventioneerde thuisverpleegkundigen worden jaarlijks vastgesteld in een overeenkomst tussen de zorgverstrekkers en de ziekenfondsen, goedgekeurd door het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Dit zorgt voor transparantie en voorspelbaarheid van de kosten voor patiënten.
  2. Terugbetaling via Ziekenfonds: Bij geconventioneerde thuisverpleging worden de kosten rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd. Dit betekent dat de patiënt enkel een klein remgeld (een persoonlijke bijdrage) betaalt, terwijl het grootste deel van de kosten door het ziekenfonds wordt gedragen.
  3.  Geen Supplementen: Geconventioneerde verpleegkundigen mogen geen extra kosten of supplementen aanrekenen bovenop de vastgelegde tarieven. Dit zorgt ervoor dat de patiënt niet voor onverwachte kosten komt te staan.
  4. Dienstverlening: De honoraria omvatten een breed scala aan verpleegkundige diensten, zoals wondzorg, inspuitingen, hygiënische zorgen, en andere medische handelingen die thuis kunnen worden uitgevoerd. Het precieze bedrag dat een thuisverpleegkundige ontvangt, hangt af van de aard en de frequentie van de verleende zorg.
  5. Periodieke Herziening: De tarieven voor geconventioneerde thuisverpleging worden periodiek herzien om rekening te houden met de stijgende kosten van levensonderhoud en andere economische factoren.

Om een voorbeeld te geven, de honoraria kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de zorg en de tijd die besteed wordt aan de patiënt. Voor een eenvoudige verzorging zoals het toedienen van een inspuiting kan het tarief lager zijn dan voor uitgebreide wondzorg of palliatieve zorg.

Patiënten kunnen bij hun ziekenfonds of de thuisverpleegkundige zelf informeren naar de specifieke tarieven en de terugbetalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op hun situatie.