Glucosetesten zwangerschap & Nipt-test

Elyana

Glucosetesten zwangerschap & Nipt-test

Een belangrijk onderwerp voor verwachte moeders!Een glucosetest, ook bekend als een glucosetolerantietest, is een routineonderzoek dat tijdens de zwangerschap wordt uitgevoerd om het risico op gestational diabetes (zwangerschapsdiabetes) te bepalen. Hieronder volgt een uitgebreide uitleg over glucosetesten voor zwangeren:

Wat is gestational diabetes?
Gestational diabetes is een type diabetes dat tijdens de zwangerschap optreedt, meestal tussen de 24e en 28e week. Het is een voorwaarde waarbij de vrouwelijke hormonen tijdens de zwangerschap de insulineproductie in het lichaam beïnvloeden, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt.

Waarom is het belangrijk om glucosetesten uit te voeren?
Een glucosetest kan helpen bij het identificeren van vrouwen die een hoger risico lopen op gestational diabetes. Indien niet behandeld, kan gestational diabetes complicaties veroorzaken voor zowel de moeder als de baby, zoals: 

  • Macrosonie (een baby die te groot is)
  • Complicaties tijdens de bevalling
  • Een hoger risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes na de zwangerschapHoe wordt een glucosetest uitgevoerd?

Hoe wordt een glucosetest uitgevoerd? 
Er zijn twee soorten glucosetesten:

  1. Een screenings glucosetest: Dit is een eenvoudige test waarbij de vrouw een suikerrijke drank ontvangt en vervolgens een uur later een bloedtest ondergaat om de bloedsuikerspiegel te meten.
  2. Een diagnostische glucosetest: Als de screenings glucosetest positief is, wordt een diagnostische glucosetest uitgevoerd om de diagnose te bevestigen. Hierbij ontvangt de vrouw een suikerrijke drank en ondergaat vervolgens een bloedtest na 1 uur, 2 uur en soms ook na 3 uur.

Wie moet een glucosetest ondergaan?
De American Diabetes Association (ADA) adviseert dat alle zwangere vrouwen tussen de 24e en 28e week een glucosetest ondergaan. Echter, vrouwen met een hoger risico op gestational diabetes, zoals die met een familiaire voorgeschiedenis van diabetes of een BMI van 30 of hoger, kunnen eerder worden getest.

Wat zijn de consequenties van een positieve glucosetest?
Indien de glucosetest positief is, zal de vrouw worden geadviseerd om een diëtiste te consulteren om een gezond eetpatroon te volgen en eventueel insuline te gebruiken om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

De NIPT-test (Non-Invasive Prenatal Testing) is een niet-invasieve prenatale test die gebruikt wordt om chromosomale afwijkingen, zoals het syndroom van Down, bij een ongeboren kind te detecteren.
De NIPT-test is een bloedtest voor zwangere vrouwen die rond de 10e week van de zwangerschap wordt uitgevoerd.
De test zoekt naar vrij DNA van het ongeboren kind in het bloed van de moeder. De NIPT-test kan chromosomale afwijkingen, zoals trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardsyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom), detecteren. De test is niet-invasief, wat betekent dat er geen risico is op een miskraam of andere complicaties. De NIPT-test is vrij nauwkeurig, maar geen garantie voor een positieve of negatieve uitslag.
Een positieve uitslag betekent niet automatisch dat het kind een chromosomale afwijking heeft, maar het is een aanwijzing voor verder onderzoek. Een negatieve uitslag geeft geen garantie dat het kind geen chromosomale afwijking heeft, maar het reduceert  de kans op een afwijking significant. Het is belangrijk om op te merken dat de NIPT-test geen diagnose is, maar een screeningsmethode om de kans op een chromosomale afwijking te bepalen. Als de uitslag positief is, zal een vlokkentest of amniocentese nodig zijn om een definitieve diagnose te stellen.